Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Gratis spreekuur

Het eerste gesprek is gratis, maximaal één uur, en uitsluitend op afspraak. Voor eventuele werkzaamheden na afloop van dat gesprek krijgt u altijd eerst een vrijblijvende offerte.

Vanwege COVID-19 zullen gesprekken voorlopig zoveel mogelijk telefonisch / per videobellen c.q. videoconferentie plaatsvinden. Als een persoonlijk onderhoud noodzakelijk of wenselijk is, bekijken we in overleg of dat kan, en zo ja, onder welke voorwaarden.