Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Informatie / advies / uitvoeringswerkzaamheden

In goed overleg bepalen we samen hoe ver mijn werkzaamheden voor u zullen reiken. Ik kan u informeren, adviseren, en uitvoeringswerkzaamheden voor u verrichten. Daarbij maakt het niet uit of u de eisende of de verwerende partij bent.

Ik houd me vooral bezig met privaatrechtelijke kwesties, zie de voorbeelden hieronder. Bel me even als u erover twijfelt of uw vraag/probleem door mij kan worden behandeld.

Privaatrecht:

Overeenkomsten (contracten):

Bij vragen of problemen rondom het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten van allerlei aard.

Enkele voorbeelden:

 • Koopovereenkomst (woning, auto, meubels, et cetera)
 • Huurovereenkomst
 • Aanneemovereenkomst (nieuwbouw, verbouwingen, kluswerk)
 • Verzekeringsovereenkomst (ook zorgverzekering)
 • Overeenkomst over levering van diensten. Zoals medische of andere zorgverlening, juridische dienstverlening, onderhoudscontracten, reparatiewerkzaamheden et cetera


Eigendom en aanverwante onderwerpen:

Ik noem hier vooral voorbeelden rondom zogenaamde onroerende zaken, maar geschillen over eigendom kunnen ook gaan over roerende zaken en vorderingsrechten:

 • Perceel grond, bebouwd of onbebouwd
 • Erfdienstbaarheid, recht van overpad, vruchtgebruik
 • Burengeschil
 • Verdelingskwesties (onverdeelde boedels, verrekening huwelijkse voorwaarden na scheiding)
 • Hypotheek en pand
 • Beslagleggingen
 • Incasso van geldvorderingen


Erfrecht:

        Afwikkeling van nalatenschappen


Schadevergoeding:

 • Schade aan zaken (woning, inboedel, auto, kleding e.d.)
 • Schade aan personen (letselschade, smartengeld)