Juridisch vakmanschap, bewezen en betaalbaar

Even voorstellen

Ruim 16 jaren ben ik actief geweest als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor te Maastricht. Ik verrichtte alle voorkomende juridische werkzaamheden, waaronder het bijstaan van cliënten tijdens zittingen bij de kantonrechter en de bestuursrechter.

In mijn werk lag de nadruk op het vermogensrecht, het personen- en familierecht, en het faillissementsrecht. Bij "vermogensrecht" moet u o.a. denken aan geschillen over allerlei soorten overeenkomsten, eigendom, beperkte rechten zoals erfdienstbaarheden, zekerheidsrechten zoals hypotheek of pand, vorderingsrechten, en schadevergoeding.

In het curriculum van mijn opleiding (universitaire bachelor Rechtsgeleerdheid) was het privaatrecht ook in ruime mate vertegenwoordigd.

Vóór mijn tijd in de advocatuur was ik ruim 12 jaren in dienst van pensioenfonds ABP (thans onderdeel van APG) te Heerlen, eerst als medewerker en later als teamleider. Ik was steeds werkzaam in de uitvoering van wetgeving voor oorlogsgetroffenen.


Werkwijze

In mijn werk besteed ik bijzondere aandacht aan een grondige inventarisatie van de feiten en omstandigheden die juridisch van belang zijn. De richting waarin de oplossing moet worden gezocht, tekent zich namelijk sneller af bij een heel grondige intake, zo leert de ervaring.

Een tweede speerpunt is dat ik streef naar een oplossing die het niet nodig maakt om te procederen bij de rechtbank of een ander college. Daarvoor is een zekere vindingrijkheid nodig.

Dat neemt niet weg dat zo'n (gerechtelijke) procedure soms onvermijdelijk is. Ook in dat geval kan ik u helder uitleggen wat daar allemaal bij komt kijken. In diverse procedures kan ik u zelf bijstaan, en soms zal ik u doorverwijzen naar een advocaat of andere juridisch adviseur. 

Mijn werkwijze heeft eerder goede resultaten opgeleverd, en ook de nodige waardering van cliënten.   

U kunt erop vertrouwen dat ik mij inspan om uw zaak van begin tot einde zo optimaal mogelijk te behandelen. Daartoe houd ik mijn kennis permanent op peil via het volgen van cursussen en het lezen van juridische literatuur en vaktijdschriften.